නත්තල

නත්තල් දිනය 2021

නත්තල් දිනය සාමයේ කුමාරයාණෝ යන ගෞරවනීය විරුදාවවලිය ලැබූ ජේසුස් ක්‍රිස්තු සමිඳාණන්ගේ අසිරිමත් උපත සිදුවූ දිනයයි. ලොව පුරා දස ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කිතුණුවෝ සමඟ සාමය මානව දයාව, අනුනට උදව් කිරීම, ප්‍රේමය යනාදී ගුණයහපත්කම් අගයන ලෝකවාසීන් මෙම අසිරිමත් දිනය දෙසැම්බර් 25 වන දින සමරයි. නමුත් ආගම්ක සභාව හෝ නිකාය අනුව සමහරක් සංස්කෘතීන් සහ සමාජ විසින් විවිධ දිනවල නත්තල සමරනු ලබයි.  ජෙරුසලෙමේ ආර්මේනියානු ජාතිකයන්, ආර්මේනියානු අපෝස්තලික සභාව හා කතෝලික සභාව ජනවාරි 6 වන දින නත්තල සමරයි.