කළමනාකරණය (Management)

කළමනාකරණය යන්නෙහි වචනාර්ථය නම් යම් ක්‍රියාවක් උසස් ඵලදායිත්වයක් ඇති වන ලෙස මනාව කරවා ගැනීම යන්න අදහස් කෙරේ. මේ විග්‍රහය ඉතා සරල වුව ද ඒ ඔස්සේ ගොඩනැඟෙන සංකල්ප සංකීර්ණ ය. මනා කළමනාකරණයක පැවතිය යුතු අංග කීපයකි. එනම් සැලසුම්කරුවා, සැලසුම්කරණය, සංවිධානය, තීරණ ගැනීම, ක්‍රියාවට නැංවීම සහ පසු විපරම අත්‍යවශ්‍ය සේ සැලකේ. මේ සියලු අංශ මනාව හසුරවමින් රාජ්‍ය සේවය තුලදී කළමනාකරණ කටුතු කිරීම අභියෝගයක් වන්නේ කළමනාකරුවා රජයේ චක්‍රලේඛ සහ නීති රීති අනුගමනය කරමින් බොහෝ විට මහජනතාව අතර සක්‍රියව ක්‍රියාකරන රජය නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙක් වීම නිසයි. මොහුගේ යම්කිසි ප්‍රකාශයක් හෝ ක්‍රියාවක් රජයේ ප්‍රකාශයක් හෝ ක්‍රියාවක් ලෙස මහජනතාව සලකනු ඇත.

ශිෂ්ටාචාරගත මිනිසා තම ශිල්ප ඥානයන් දියුණු කර ගැනීමේදී ශ්‍රමය මෙහෙයවා උපරිම ඵලදායිතාවක් කරා පැමිණීම අපේක්ෂා කළේ ය. විශේෂයෙන් යුරෝපීය කේන්ද්‍ර කරගත් කාර්මික විප්ලවයෙන් පසු ඇති වූ පෙරළිය මත නව කළමනාකරණ න්‍යායන් වෙතට බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු විය. නිෂ්පාදන න්‍යායක්ලෙස ආරම්භයේදී ඇති වූ මෙය පසුව පරිභෝජනය කෙරෙහිද පැතිරිණි. වර්තමානයේ නුතන සමාජ ක්‍රමයේ අවශ්‍යතාවයන්ට හා නව තාක්ෂණික ව්‍යාපාරික පසු බිමට කළමනාකරණ භාවිතයන් අනුවර්තනය ව ඇත. වර්තමාන කළමනාකරණ ලක්ෂණ අනාගතයේදී නව අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන ලෙස වෙනස් වීම් වලටද ලක් විය හැක.

කළමනාකරණයේ අවස්ථාවන්
1. කළමනාකරණයේ සම්භාව්‍යය ප්‍රවේශය (Classical Approach)
2. කළමනාකරණයේ මානව සම්බන්ධතා ප්‍රවේශය (Human Relation Approch)
3. කළමනාකරණයේ පද්ධති ප්‍රවේශය (System Approch to Management)
4. කළමනාකරණයේ අසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශය (Contingency Theory of Organization)
5. කළමනාකරණය පිළිබඳ නවීන ශිල්පීය ක්‍රම ප්‍රවේශය
      (i) ජපාන කළමනාකරණ ප්‍රවේශය (Japanese Management)
      (ii) Z න්‍යාය(Theory Z)

 

 

කළමනාකරණය - Management Forum Discussions

 This page is not completed